พยาธิใบไม้ในตับ

โรคพยาธิใบไม้ในตับ เป็นโรคพยาธิชนิดหนึ่งที่พบมากในคนไทย … อ่านเพิ่มเติม พยาธิใบไม้ในตับ