รก (placenta) และหน้าที่ของรก

รก (placenta) คือ โครงสร้างที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนสารอาห … อ่านเพิ่มเติม รก (placenta) และหน้าที่ของรก