การทำตาสองชั้น

10139

การทำตาสองชั้น (Double eyelid operation) เป็นการผ่าตัดเพื่อปรับเปลี่ยน และแก้ไขเปลือกตาบนที่อวบอูมไม่มีชั้นหนังตา หรือที่เกรียกว่า หนังตาชั้นเดียว การผ่าตัดหรือการเย็บจะทำให้เกิดเปลือกที่บางเป็นธรรมชาติ และมีชั้นของหนังตา โดยการเย็บบริเวณขอบล่างของรอยผ่าตัดให้ติดกับกับเยื่อของบริเวณกล้ามเนื้อหนังตาที่ต้องการยก ซึ่งรอยผ่าตัดจะอยู่ห่างจากขอบหนังตาประมาณ 6-10 มิลลิเมตร หากระยะเกินกว่านี้จะทำให้ชั้นของหนังตากว้างเกินไปไม่เป็นธรรมชาติ

วิธีการทำตาสองชั้น
1. การกรีดหนังตา เป็นวิธีการผ่าตัดสำหรับผู้ที่มีหนังตาบวมหนา และมีชั้นไขมันใต้หนังตามาก ด้วยการกำหนดระยะของชั้นหนังตาตามที่ต้องการ และกรีดหนังตาตั้งแต่หัวหนังตาจนถึงหางตาตามแนวที่กำหนดไว้ของการเกิดชั้นหนังตา พร้อมผ่าตัดเอาชั้นไขมันบางส่วนออก และเย็บหนังตาเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้เกิดชั้นหนังตาที่บาง และเกิดรูปร่างมีชั้นหนังตา ทั้งนี้ การผ่าตัดอาจใช้อุปกรณ์ร่วมกันหลายอย่าง อาทิ มีดผ่าตัด เข็มไฟฟ้า และเลเซอร์

2. การเปิดแผลขนาดเล็ก เป็นวิธีการทำสองชั้นที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีหนังตาบาง และมีชั้นไขมันไม่มากนัก หนังตาไม่หย่อนหรือตกมาก ด้วยการเปิดแผลขาดเล็กตามแนวยาวของชั้นหนังตาที่ต้องการให้มีรูปร่าง พร้อมนำไขมันบางส่วนออกตามแนวแผลที่เปิด และเย็บหนังตาเข้าด้วยกัน เมื่อแผลหายจะทำให้เกิดชั้นหนังตาขึ้น

3. การเย็บหนังตา โดยไม่มีการกรีดหนังตา เป็นการทำตาสองชั้นสำหรับผู้ที่มีหนังตาบาง และไม่ค่อยมีชั้นไขมันหนา หรือหนังตาไม่ย่นหรือหย่อนมากเกินไป ด้วยการเจาะหนังตาตามระยะจุดต่างๆจากแนวหัวตาถึงหางตา พร้อมเย็บหนังตาตามแนวที่ต้องการให้เกิดชั้นหนังตา

ตาสองชั้น

ขั้นตอนการผ่าตัด
1. ก่อนเข้ารับการผ่าตัด แพทย์จะให้คำปรึกษาแก่ผู้มาใช้บริการ โดยอธิบายถึงข้อดี ข้อเสียในการผ่าตัด รวมถึงอธิบายข้อสงสัยต่างๆ

2. แพทย์จะอธิบายขั้นตอนการผ่าตัดโดยคร่าวๆ รวมถึงระยะเวลาในการผ่าตัด การดูแลแผลหลังการผ่าตัด

3. แพทย์จะทำการตรวจหนังตาว่ามีลักษณะของหนังชนิดใด เป็นหนังตาบวมหนาหรือหนังตาบาง ต้องผ่าตัดเอาไชมันบางส่วนออกหรือไม่ และลักษณะรูปร่างตาโดยรอบ

4. ผู้เข้ารับการผ่าตัด นั่งลืมตาเพื่อแพทย์จะทำการวัดระยะ และทำเครื่องหมายแนวเส้นผ่าตัด ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเส้นของชั้นตาที่ต้องการของทั้งสองข้างยาวเท่ากัน และอยู่ในระดับเดียวกัน

การทำตาสองชั้น

โดยทั่วไปลักษณะหนังตาสองชั้นตามธรรมชาติจะอยู่เหนือเส้นขอบหนังตาประมาณ 6-10 มิลลิเมตร โดยลักษณะจะเป็นเส้นโค้งเริ่มจากมุมหัวตาทั้งสองข้างแล้วค่อยๆกว้างออกจนถึงหางตา หากเส้นอยู่ห่างจากของหนังตาน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ลักษณะตาสองชั้นที่ออกมาจะมองเห็นไม่ชัดเจน และโดดเด่น แต่หากมากกว่า 10 มิลลิเมตร ลักษณะหนังตาสองขั้นก็จะดูใหญ่เกินไปทำให้ตาดูดุ ไม่เป็นธรรมชาติ ทั้งนี้ ลักษณะของหนังตาสองชั้นจะขึ้นอยู่กับความเมาะสมตามเค้าโครงใบหน้าของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ก่อนการผ่าตัดจำเป็นต้องจัดวาง และจัดลักษณะให้เหมาะสมเสียก่อน

5. เมื่อวาดเส้น และกำหนดจุดผ่าตัดเสร็จแล้ว ผู้มารับบริการจะนอนบนเตียงผ่าตัด โดยแพทย์จะเริ่มที่ขั้นตอนฉีดยาชาที่หนังตาบนบริเวณจุดผ่าตัด

6. แพทย์จะทำการผ่าตัดทีละข้างตามวิธีที่เหมาะสมตามชนิดหนังตาที่แพทย์ตรวจสอบ เช่น การผ่าตัดกรีดหนังตา แพทย์จะทำการกรีดผิวหนังตาบนจนถึงชั้นผิวหนังที่มีไขมันสะสมอยู่ หลังจากนั้นจะทำการตัดหนัง และไขมันบางส่วนออก พร้อมเย็บ Aponeurosis ให้ติดกับผิวหนังบางส่วนของ Tarsus plate และเย็บปิดแผลด้วยไหมเล็ก พร้อมปิดแผลด้วยผ้าก็อชเมื่อเสร็จการผ่าตัด

7. หลังการผ่าตัด แพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตนหลังการผ่าตัด อาทิ
– หลังการผ่าตัดหนังตาจะบวมเล็กน้อย และจะค่อยๆหายเองภายใน 1-2 เดือน
– การรับประทานยาเพื่อรักษาแผลหรือระงับอาการปวดจะต้องรับประทานยาตามที่แพทย์จัดให้ และทำตามคำแนะนำของแพทย์
– ระวังอย่าให้เกิดอันตรายกับแผลหรือมีสิ่งใดมากระทบกับแผล
– ระวังรักษาแผลไม่ให้สกปรก โดยเฉพาะระวังในเรื่องของเหงื่อ น้ำ หรือฝุ่นที่อาจสัมผัสกับแผล
– อย่าจับแผลหรือขยี้บริเวณแผลหรือดวงตา เพราะอาจทำให้แผลฉีกมีเลือดออก และอาจติดเชื้อได้
– รับประทานอาหารตามปกติ และจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจแผลตามวันเวลาที่แพทย์นัด

ลักษณะหนังตาสองชั้นจะดูดีหลังการผ่าตัดขึ้นกับ
1. ลักษณะของแผลผ่าตัดมีความเรียบร้อย ไม่มีอาการบวม ติดเชื้อหรืออักเสบ
2. ชั้นของหนังตาทั้งสองข้างจะต้องเท่ากัน ดูเหมาะกับลักษณะใบหน้า ไม่เล็ก ไม่ใหญ่เกินไป
3. ชั้นหนังตาไม่ลึก ไม่ตื้นจนเกินไป มีลักษณะเป็นธรรมชาติ
4. ขณะหลับตาหรือมองลงข้างล่าง ชั้นหนังตาควรไม่มีหรือมองเห็นเป็นชั้นเล็กๆเป็นร่องลงไป
5. หลังการผ่าตัด และเมื่อแผลหาย สายตาควรจะปกติไม่มีอาการตามัวเกิน 2 สัปดาห์

ลักษณะหนังตาหลังการผ่าตัดจะเกิดหนังตาสองชั้น ซึ่งจะอยู่กับตาอย่างถาวร แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อยๆเป็นตามกระบวนการสูงอายุตามวัย โดยเมื่ออายุมากขึ้นหนังตาบนมักจะห้อยลงมาปิดรอยของชั้นหนังตาสองชั้น ดังนั้น หนังตาสองชั้นหลังการผ่าตัดจะอยู่ได้หลายปีขึ้นอยู่กับอายุขณะทำการผ่าตัด และทำหนังตาสองชั้น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของผิวหนังตาของแต่ละคน หากหนังตาหย่อนมาปิดชั้นหนังตาสองชั้นก็สามารถทำการผ่าตัดส่วนนั้นออกได้