การฟอกสีฟัน ฟันดำ ฟันคล้ำ

13788

คนเรามักต้องการให้รอยยิ้มตัวเองสวยงามด้วยฟันที่ขาวสะอาด แต่เมื่อฟันแท้ที่งอกออกมาเมื่ออายุเติบโตในช่วงหนึ่งจนถึงวัยผู้ใหญ่ก็มักทำให้ฟันมีสีเหลือง มีคราบหินปูน รวมไปถึงมีลักษณะดำคล้ำไม่เป็นที่สวยงามเวลายิ้มออกมา

ฟอกสีฟัน

โดยทั่วไปฟันแท้มักขึ้นในช่วงอายุ 6-8 ปี ซึ่งจะมีลักษณะสีเหลืองมากกว่าฟันน้ำนม ซึ่งทำให้พ่อแม่บางคนมีความกังวลว่าฟันของเด็กจะไม่สวยจึงมักมาพบทันตแพทย์บ้าง แต่แท้จริงนั่นเป็นสีธรรมชาติของฟันแท้ นอกจากนี้ความแตกต่างของสีผิวหน้ายังมีผลต่อการมองเห็นความเข้มของสีฟันด้วย เช่น คนผิวหน้าอออกดำอาจมองเห็นสีฟันขาวมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนใบหน้าออกขาว

สำหรับฟันแท้เมื่อเกิดมาได้สักพักตามช่วงอายุการเติบโตจนถึงวัยผู้ใหญ่ก็มักจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของแต่ละคน แต่มักพบมีสีเหลืองเข้มขึ้นหรือดำคล้ำสำหรับคนที่ไม่ค่อยเอาใจใส่สุขภาพฟันเท่าไรนัก ทั้งนี้ การพิจารณาว่าฟันที่มีปัญาในเรื่องสีนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุใด มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงไร สามารถเปรียบเทียบได้จากสีฟันซี่อื่นๆก็จะสามารถทราบได้ เนื่องจากบางครั้งปัญหาเรื่องฟันดำ ฟันคล้ำอาจเกิดจากฟันตายจากสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของฟันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนสีเพราะการไม่ดูแลรักษาหรือปัจจัยอื่นก็เป็นได้หรืออาจเกิดจากปัญหาสุขภาพฟันจากการดูแลรักษา เช่น การเกิดฟันผุเป็นโพรง และมีรอยดำ รอยคล้ำ

การฟอกสีฟันสำหรับฟันที่ตาย
การรักษาฟันเหลือง ฟันดำ ฟันคล้ำ สามารถทำได้โดยการฟอกสีฟันในกรณีที่ไม่พบหินปูน หากพบหินปูนเกาะก็มักทำการขูดหินปูนร่วมด้วย โดยทันตแพทย์จะทำการแยกแยะฟันที่เป็นปัญหาจากสาเหตุุการตายของฟัน และทำการรักษารากฟันประเภทนี้ก่อน แล้วทำการฟอกสีฟัน

ฟันตาย
ฟันตาย

ขั้นตอนในการฟอกสีฟันชนิดนี้ แพทย์จะทำการกรอฟันในส่วนด้านหลังของฟันให้เห็นเนื้อฟันสำหรับใส่ยาฟอกสีฟัน ซึ่งเมื่อใส่ยาแล้ว ยาจะซึมเข้าละลายสีในเนื้อฟัน ทำให้สีฟันที่ดูดำคล้ำค่อยๆจางลงจนถึงระดับสีปกติ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง และทำการอุดฟันในส่วนที่เป็นโพรงอีกครั้ง

การฟอกสีฟันสำหรับสีฟันที่เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยการดูแลรักษา
สำหรับฟันคล้ำดำที่เกิดจากปัญหาจากการดูแลรักษาหรือการใช้ชีวิตประจำวันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีฟัน เช่น การสูบบุหรี่ ซึ่งจะทำให้ฟันมีสีเหลือง และคล้ำขึ้น

การเปลี่ยนแปลงสีฟันจากปัจจัยที่ร่างกายได้รับสารเคมีบางชนิด เช่น ยาเตตร้าชัยคลิน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเนื้อฟัน โดยทำให้ฟันค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และคล้ำเข้มขึ้นจนถึงเป็นสีเทาหรือดำตามระยะเวลาที่ได้รับสารชนิดนี้ สำหรับปัญหาฟันดำคล้ำจากสาเหตุนีจะทำให้ฟันมีลักษณะคล้ำดำเกือบทุกซี่ โดยเฉพาะฟันหน้าที่สามารถเห็นได้ชัด
การฟอกสีฟันของฟันเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยแพทย์ และทำได้เองที่บ้าน ด้วยการฟอกจากด้านนอกผิวฟัน โดยใช้น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งน้ำยาจะทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับรงควัตถุที่มีสีแล้วละลายซึมออกมาทำให้สีฟันค่อยๆขาวขึ้น

ข้อแนะนำ
การฟอกฟันแต่ละครั้งหากพบมีหินปูนควรทำการขูดหินปูนออกก่อน ซึ่งควรทำด้วยเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในด้านนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้การฟอกฟันควรได้รับการตรวจสุขภาพฟันทุกซี่จากแพทย์ โดยหากมีฟันผุหรือฟันมีโพรงจะต้องทำการอุดเสียก่อน เพราะอาจเกิดการแทรกซึมของน้ำยาฟอกฟันเข้าสู่รากฟัน และเซลล์ประสาทฟันได้สำหรับผู้ที่จะฟอกฟันด้วยตัวเองจึงควรให้แพทย์ตรวจเช็คสุขภาพฟันเสียก่อน ซึ่งผู้ใช้ต้องระมัดระวังขนาดความเข้มข้นของยาที่ใช้หรืออาการการแพ้ที่เกิดจากการระคายเคืองที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากสสารชนิดนี้มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน โดยให้ทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้ตามคำแนะนำตามเอกสารกำกับเสียก่อน และทำตามขั้นตอนวิธีการใช้อย่างเคร่งครัด

การฟอกฟันทุกซี่ไม่สามารถทำให้ฟันทุกซี่มีสีขาวเท่ากันหมด ขึ้นอยู่กับความไวต่อน้ำยาเคมีของแต่ละซี่ฟัน และฟันแต่ละคนก็มักจะมีความไวต่อสารเคมีแตกต่างกันด้วย