หลักการเลือกซื้ออาหาร

8659

ภาวะการบริโภคของคนไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จ รูปมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ เครื่องปรุงรส และโดยมากมักชอบซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปมารับประทานกัน ไม่เหมือนในอดีตที่จะทำกับข้าวกินกันในครัวเรือน โดยใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงที่สามารถหาได้ตามธรรมชาติหรือรอบบ้าน ทั้งนี้ การบริโภคของคนไทยในปัจจุบันที่หันมาซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นส่วน ใหญ่จึงเป็นภาวะเสี่ยงต่อการได้สินค้าที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และมีการปลอมปนของสิ่งปนเปื้อนต่างๆ อาทิ เชื้อโรค สารเคมี เป็นต้น จึงขอยกตัวอย่างอาหารที่ถือว่าไม่ถูกสุขลักษณะ และอาจเสี่ยงต่อการปลอมปนของสารปนเปื้อนต่างๆ ดังนี้

1. อาหารที่มีสีผสม
อาหารที่มีสีผสมที่อาจเสี่ยงต่อการผสมของสีผสมอาหารต้องห้ามมีการขายกัน อย่างแพร่หลาย ได้แก่ แหนม กุนเชียง ลูกชิ้น ขนมหวานต่างๆ เครื่องดื่มที่ใช้สีผสม เป็นต้น ทั้งนี้ผู้บริโภคควรสังเกตที่ฉลากก่อนซื้อว่ามีการระบุถึงสีที่ใช้ผสมหรือมี การใช้สารปรุงแต่งใด

2. อาหารที่มักใช้ผงฟอกขาว
อาหารที่มักใช้ผงฟอกขาว (โซเดียมไดไทโอไนท์) ส่วนมากใช้ในการฟอกสีอาหารเพื่อให้มีสีขาวน่าทาน เช่น หน่อไม้ดอง ขิงหั่นฝอย มะพร้าวขูด ถั่วงอก และเครื่องไนสัตว์บางประเภท เช่น เครื่องไนโค กระบือ เป็นต้น ซึ่งอาหารเหล่านี้มีการมีการปนเปื้อนของสารดังกล่าวจากการล้างที่ไม่สะอาดหลักการเลือกซื้ออาหาร

3. อาหารที่ผสมแป้ง
พริกไทยป่นบางร้านแม่ค้ามักผสมแป้งลงไปเพื่อเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น ดังนั้นแล้ว วิธีที่ดีที่สุดคือการซื้อเมล็ดพริกไทยแห้งมาบดเองจะได้พริกไทยที่บริสุทธิ์ และปลอดภัยมากกว่า

4. เนื้อสัตว์ใส่ปนเปื้อนสาร
เนื้อสัตว์บางชนิดอาจมีการเติมดินประสิวเพื่อให้มีสีแดงเพื่อเพิ่มความสนใจ ในการเลือกซื้อ นอกจากนั้นในกระบวนการเลี้ยงอาจมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงผสมกับอาหารสัตว์ ด้วย เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อปลาบางชนิด ทั้งนี้อาจเป็นสาเหตุของการเป็นมะเร็งได้ ซึ่งหากมองด้วยตาเปล่าเราจะไม่ทราบว่าเนื้อชิ้นไหนมีการปนเปื้อนของสารเหล่า นี้ ซึ่งจำเป็นต้องผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แต่วันข้างหน้าอาจจะมีชุดทดสอบอย่างง่ายไว้ใช้กันก็ได้

5. น้ำส้มสายชูปลอม
น้ำส้มสายชูปลอมจะมีลักษณะที่สังเกตด้วยตาเปล่าได้ยาก โดยนิยมใช้กรดอะซิตริกหรือกรดน้ำส้มหรือผสมกับน้ำส้มสายชู้แท้ ทดสอบอย่างง่ายโดยการดมกลิ่น หากเป็นน้ำส้มสายชูปลอมจะไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนของแท้ แต่กรณีนี้ไม่สามารถทดสอบได้หากเป็นการปลอมโดยการผสมกรดกำมะถันกับกรดน้ำส้ม วิธีอื่นได้แก่ การแช่ด้วยผักใบบางๆหากเป็นของแท้ผักจะยังคงสภาพสดนานแต่หากเป็นของปลอมจะ เหี่ยวและกลายเป็นสีน้ำตาลโดนลวก

6. เครื่องปรุงสำเร็จรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน
ปัจจุบันมีการผลิตเครื่องปรุงสำเร็จรูปออกมาจำหน่ายมากมาย ซึ่งมีหลายรายการที่ยังไม่ได้รับรองจากหน่วยงานของรัฐ อาทิ น้ำมะนาว เครื่องปรุงรส เพลี้ยขม เป็นต้น ซึ่งการบริโภคสินค้าประเภทนี้อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อท้องร่วงหรือสารเคมี ต่างๆที่มีการปลอมปน

7. อาหารใส่วัตถุกันเสีย
อาหารสำเร็จรูปในปัจจุบันเมื่อต้องการเก็บรักษาเป็นเวลานานมักใส่วัตถุกัน เสีย ถึงแม้ว่าการใช้วัตถุกันเสียจะเป็นการยอมรับของ อย. แล้วก็ตาม แต่วัตถุกันเสียดังกล่าวก็จะเข้าสู่ร่างกาย และสะสมในปริมาณที่มากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคตได้ การเลือกซื้อควรดูที่ฉลาก หากมีการใส่สารดังกล่าวก็จะปรากฏบนฉลากว่า ใช้วัตถุกันเสีย ซึ่งควรหลีกเลี่ยงจากอาหารประเภทนี้

8. อาหารร้อนที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือโฟม

ปัจจุบันมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้บรรจุอาหารที่มีราคาถูก ทนต่อความร้อน และอายุการใช้งานนาน ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกหรือโฟมต่างๆ หากมีการนำมาบรรจุอาหารที่มีความร้อนมักทำให้มีการปลดปล่อย และปนเปื้อนสารเคมีที่เรียกว่า สไตรีน ที่เป็นสาเหตุของ การเกิดมะเร็งหลายชนิด ดังนั้น ทางที่ดีควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นสำคัญหรือหลีกเลี่ยงการใช้ บรรจุภัณฑ์ประเภทดังกล่าว