โรคระบบประสาท และสมอง

15926

โรคระบบประสาท และสมอง เป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย โดยการรวบรวมข้อมูลจากสิ่งเร้าต่างๆนำผ่านเซลล์ประสาท ใยประสาท และประมวลผล พร้อมตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นๆ

ความผิดปกติของร่างกายอันเกิดจากโรคในระบบประสาท และสมองมักพบเป็นความผิดปกติทางด้านกายภาพ ชีวเคมีของระบบเอง รวมถึงการติดเชื้อต่างๆ  ได้แก่

โรคในระบบประสาท และสมอง
โรคหลอดเลือดในสมองตีบ/โรคสมองขาดเลือด และโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
– โรคหลอดเลือดในสมองแตก
– โรคเนื้องอกในสมอง
– โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
– ฝีในสมอง และไขสันหลัง
– โรคสมองฝ่อ
– โรคสมองพิการ
– โรคพาร์กินสัน
– โรคไฮเปอร์
– โรคลมชัก ลมบ้าหมู
– โรคกระดูกทับเส้นประสาท
– โรคออทิสติก
โรคอัลไซเมอร์
– โรคเหน็บชา
– โรคสันนิบาต
– โรคซีพี
– โรคปากเบี้ยว
– โรควัวบ้า
– ระบบประสาทถูกทำลาย

อาการที่เกี่ยวกับระบบประสาท และสมอง
– โรคปวดศรีษะ และไมเกรน
– หยุดหายใจขณะหลับ
– ตากระตุก
– การขี้ลืม
– นอนกัดฟัน
– วูบ และเป็นลม
– ช็อค
– กระตุกขณะหลับ
– นอนไม่หลับ

ระบบประสาท และสมอง ประกอบด้วยระบบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ สมอง ไขสันหลัง และเซลล์ประสาท และเส้นใยประสาท ทำหน้าที่ที่สำคัญคือ
1. การรวบรวมข้อมูลจากสิ่งเร้าต่างๆ ทั้งจากภายใน และภายนอกร่างกาย
2. นำส่งข้อมูลที่รวบรวมได้เข้าสู่ระบบประมวลผล
3. วิเคราะห์ และประมวลผลสิ่งเร้า
4. ตอบสนองด้วยการสั่งงานไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกาย ทั้งภายใน และภายนอก

ระบบสมอง
เป็นอวัยวะที่สำคัญมากของคนเราประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
– สมองส่วนหน้า  ได้แก่  ซีรีบรัม (Cerebrum),  ไฮโพทาลามัส (hypothalamus) และทาลามัส (thalamus) ทำหน้าที่ความคุมความรู้สึก ความคิด อารมณ์ ความจำ สติปัญญา

– สมองส่วนกลาง ประกอบด้วย เมดัลลาออบลองกาตา (Medulla Oblongata) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต เป็นต้น

– สมองส่วนท้าย  ได้แก่  เซรีเบลลัม (Cerebellum), พอนส์ (pons) และเมดุลลาออบลองกาตา (medulla oblongata) ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ และการทรงตัว

สมอง
สมอง

ระบบประสาทไขสันหลัง
ระบบประสาทไขสันหลังถือเป็นระบบประสาทส่วนกลางคล้ายกับระบบประสาทในสมอง มีรูปร่างเป็นแท่งยาวรูปทรงกระบอกเชื่อมต่อกับสมอง โดยทอดตัวตามแนวยาวจากก้านสมองจนถึงก้นกบ ประกอบด้วยเส้นประสาทไขสันหลังด้านซ้าย และขวา ทำหน้าที่รับความรู้สึก และประสาทสั่งการ โดยมีการเชื่อมต่อไปยังสมองเพื่อประมวลผล

ระบบประสาท และสมอง
ระบบประสาท และสมอง

ระบบเซลล์ประสาท
เป็นส่วนที่เล็กที่สุดของระบบประสาท ทำหน้าที่ในการรับ และส่งกระแสประสาทระหว่างอวัยวะต่างๆกับสมอง ผ่านเส้นประสาทต่างๆ ประกอบด้วยเชลล์ประสาท และเส้นใยประสาท
– ตัวเซลล์ประสาท เป็นศูนย์กลางของเซลล์ประสาท
– เส้นใยประสาท ประกอบด้วย เด็นไดรท์ (dendrite) ทำหน้าที่รับ และนำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์ประสาท และ เอ๊กซอน (axon) ทำหน้าที่นำส่งกระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาทอื่นๆ และนำกระแสประสาทเข้าสู่ระบบประมวลผล

เซลล์ประสาท
เซลล์ประสาท

สำหรับเส้นประสาทแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. เส้นประสาทจากสมอง เป็นเส้นประสาทที่ออกมาจากสมอง มีทั้งหมด 12 คู่ ทำหน้าที่รับส่งความรู้สึก และคำสั่งต่างๆ

2. เส้นประสาทจากไขสันหลัง (spinal nerve) เป็นเส้นประสาทที่ออกมาจากไขสันหลัง แยกออกเป็นซีกซ้าย-ซีกขวา ทำหน้าที่รับส่งความรู้สึก และคำสั่งจากอวัยวะทั่วร่างกายตั้งแต่บริเวณลำคอจนถึงปลายเท้า มีทั้งหมด 31 คู่

สาเหตุการก่อโรค
1. การติดเชื้อ
2. ความผิดปกติทางชีวเคมี
3. พฤติการการรับประทานอาหารที่ผิด
4. การได้รับสารพิษหรือสารเคมี
5. ความเครียด และอาการทางจิต
6. การประสบอุบัติเหตุ

อาการเบื้องต้นของโรคระบบประสาท และสมอง
1. อาการปวดศรีษะ
2. กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชาตามอวัยวะต่างๆ
3. ตาพล่ามัว มองไม่ชัดเจน
4. กล้ามเนื้อเกร็ง และมีอาการชัก